Pelajar Indonesia syahid Melawan Kekejaman Syi’ah Rafidhah Dammaj

Pelajar Indonesia syahid Melawan Kekejaman Syi’ah Rafidhah Dammaj

Assalamu’alaikum Waramatullahi Wabarkatuh,

Sabtu, 12-13  Muharram 1435 H 

21:51 wib

Telah mengabarkan kepada kami (Abu Yahya) dari Abu Fairuz (dammaj) berkata “Ungkapan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Akhunal Fadhil al Mujahid jihadan syar’iyyan fi sabilillah Akh Rofi’i -rohimahulloh- (beliau adalah Ahmad Rifai bin Mas’ud al-Indonesiy -rohimahulloh- salah seorang pemberi kabar terpercaya berlangsungnya serangan rafidhah ke Darul Hadits Dammaj selama ini bersama para thullab lainnya di dammaj yang berasal dari Indonesia. -;ed)

Innalillahi wainna ilaihi roji’un. Air mata berlinang, hati dirundung kepedihan, tapi kami insyaAlloh tidak mengucapkan kecuali apa yang membikin ridho Robb kami.

Sungguh kami amat sedih dengan perpisahan denganmu wahai saudaraku Rofi’i. Semoga Alloh mengangkatmu, sesuai dengan kandungan namamu.

Yang lebih tua dengan ingin segera berjumpa dengan Alloh ternyata masih hidup. Yang lebih muda dan ana harapkan lebih bermanfaat bagi umat ternyata lebih dulu dijemput. Alloh Maha tepat dalam meletakkan urusanNya, sesuai dengan kesempurnaan hikmah-Nya.

Banyak insan memohon syahadah di jalan Alloh, tapi Dia lebih tahu siapa yang lebih pantas untuk segera dikabulkan permohonanNya dengan segera istirahat dari kepenatan dunia.

Saudaraku, insyaAlloh kita akan berjumpa di bawah rindangnya naungan pohon Thuba di dlm Jannatul Ma’wa, tiada lagi kepedihan dan dahaga.

Bagi ikhwah yang bisa menghubungi keluarga beliau, mohon sampaikan salam kami pada keluarga beliau. 

Kami satu hati. Kesenangan beliau adalah kebahagiaan kami, kesedihan beliau adalah kepedihan kami, meskipun kami selalu saja ada kekurangan dlm memenuhi hak2 saudara kami.

Jazakumullohukhoirol jaza “

email ISNAD.Net kepada voa-islam.com

<!–

–>


Article source: http://www.voa-islam.com/muslimah/article/2013/11/17/27638/pelajar-indonesia-syahid-melawan-kekejaman-syiah-rafidhah-dammaj/

Cara Berkomunikasi dan Mendidik Janin (Bacaan Wajib Ibu Hamil)

Cara Berkomunikasi dan Mendidik Janin (Bacaan Wajib Ibu Hamil)

Berkomunikasi dengan anak sebetulnya sudah dapat dimulai sejak dini bahkan ketika anak masih menjadi janin dalam perut ibu. Dengan menyadari bahwa orangtua dapat berkomunikasi dengan janin dalam kandungan akan memberikan ikatan hubungan yang lebih dekat dan juga menjadi sebuah pengalaman yang begitu menyenangkan yang tidak dapat terlupakan.

Ada beberapa komunikasi yang dapat dilakukan orangtua kepada janin yang dikandungnya, tentunya dengan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pembentukan indera-indera janin, sehingga komunikasi dapat tepat dilakukan.

Indera Peraba

Indera Peraba ini berkembang sebelum minggu ke 8. Ketika janin bergerak dan telapak tangan atau kakinya tampak pada perut ibu, sentuhlah dia, berikan perasaan lembut dan kasih sayang kepadanya, sehingga ia merasakan kelembutan, rasa cinta dan kasih sayang dari orangtuanya. Rasa cinta dan kasih sayang dari orangtua yang dia rasakan akan memberikan ketenangan pada janin anda.

…Rasa cinta dan kasih sayang dari orangtua yang dia rasakan akan memberikan ketenangan pada janin anda…

Indera Pendengaran

Indera pendengaran mulai berkembang pada minggu ke 8 dan selesai pembentukan pada minggu ke 24. Indera pendengaran ini juga dibantu oleh air ketuban yang merupakan penghantar suara yang baik.

Janin akan mulai mendengar suara aliran darah melalui plasenta, suara denyut jantung dan suara udara dalam usus. Selain itu janin akan bereaksi terhadap suara-suara keras, bahkan bisa membuat janin terkejut melompat.

Pada minggu ke 25 janin sudah dapat mendengar dan mengenali suara orang-orang terdekatnya seperti ibu dan ayahnya. Lakukanlah komunikasi dengannya meskipun hanya satu arah, bertilawah quranlah orangtua, bacakan cerita atau berbicalah dengan janin untuk  lebih mendekatkan diri janin dengan orangtuanya dan lebih mengenal suara dari orangtuanya.

…orangtua yang sedang marah akan memberikan reaksi marah pula pada janin, sebaliknya alunan tilawah Al-Qur’an yang lembut dapat menenteramkan janin…

Bahkan orangtua yang sedang marah akan memberikan reaksi marah pula pada janin, sebaliknya alunan tilawah Al-Qur’an yang lembut dapat menenteramkan janin.

Indera Perasa

Indera perasa janin akan terbentuk pada minggu ke 13-15. Pada usia ini janin dapat merasakan substansi yang pahit dan manis. Jika, cairan ketuban yang dia rasakan manis, maka dia akan meminumnya dan menelannya. Namun jika air ketuban yang dia rasakan terasa pahit, janin akan meronta dan mengeluarkannya, serta janin akan menghentikan konsumsinya tsb..

Indera Penciuman

Indera penciuman akan terbentuk pada usia kehamilan 11 – 15 minggu. Ketika indera penciuman ini terbentuk, janin dapat mencium dari bau air ketuban yang baunya mirip seperti ibunya. Makanya ketika bayi terlahir, dalam beberapa jam ia akan mengenali siapa ibunya berdasar dari indera penciuman ini.

Indera Penglihatan

Dari awal kehamilan hingga usia ke 26 mata bayi akan selalu tertutup untuk memproduksi retina, namun meskipun demikian retina janin pada usia kehamilan 16 minggu dapat mendeteksi adanya pancaran sinar.

Pada usia kehamilan di minggu 27,  janin mulai membuka matanya dan melihat ke sekelilingnya untuk pertama kalinya. Mata janin dapat menangkap cahaya yang masuk ke dalam rahim ibunya, baik itu sinar matahari atau sinar lampu. Selain itu otak janin akan bereaksi terhadapa kelap-kelip cahaya

Jadi, janin dapat bereaksi terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar bahkan dalam tubuh ibu. Oleh karena itu sudah seharusnya lingkungan tempat tinggal, tingkah laku dan tutur kata ibu yang tengah mengandung harus selalu dijaga. Segala sesuatu yang dilihat dan didengar sendiri, baik itu perasaan suka, marah, sedih dan senang, sudah pasti memberi pengaruh bagi perkembangan si janin.

…manfaatkan sepenuhnya keunikan janin ini, untuk memberikan pendidikan sedini mungkin dan pengaruh baik secara berangsur-angsur dengan penuh semangat mendorong maju pertumbuhan dan kesehatan jiwa dan raga janin…

Jangan mengira bahwa janin belum memiliki perasaan, sehingga dengan sengaja tidak membatasi diri. Maka dari itu manfaatkan sepenuhnya keunikan janin ini, untuk memberikan pendidikan sedini mungkin dan pengaruh baik secara berangsur-angsur dengan penuh semangat mendorong maju pertumbuhan dan kesehatan jiwa dan raga janin. [Ummuammar/voa-islam]

<!–

–>


Article source: http://www.voa-islam.com/muslimah/article/2013/11/17/5273/cara-berkomunikasi-dan-mendidik-janin-bacaan-wajib-ibu-hamil/

Menjadi Bunda Pembentuk Tauhid & Anti Thoghut! Mantab Itu!

Menjadi Bunda Pembentuk Tauhid Anti Thoghut! Mantab Itu!

Bunda Muslimah yang shalihah,

Sebagai guru dan pendidik awal anak-anak kita, hendaknya anak-anak dari kecil disadarkan dengan bahaya kufur kepada Allah, ajarkan tentang mengesakan Allah dan ungkap setan-setan yang di gembar-gemborkan media thoghut.

Anak-anak yang masih polos bagaikan kertas kosong itu perlu diperkuat imannya sejak dini, kebanyakan mereka takut terhadap setan pada acara televisi, padahal setan yang lebih nyata adalah Thoghut dan kafir pada Allah.

Disinilah pentingnya Tauhid dan ingkari Thoghut. Mereka takut pada setan pocong dalam film daripada setan manusia yang menyeru pada ritual setan dan sesembahan demokrasi. Anak-anak terus di serang artis yang menyanyi siang malam mengajak maksiat dengan lirik puja puji cinta dan zina, gak jarang anak kecil sekarang merengek minta dibelikan gitar dan genderang karena tiap hari remaja di cuci otak acara musik dan malas untuk mengaji. Anak sekarang takut kuntilanak tapi tidak takut dengan efek dahsyat yang disebabkan thoghut dan kehilangan tauhid kepada Allah.

Tauhid dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi’il wahhada-yuwahhidu (dengan huruf ha di tasydid), yang artinya menjadikan sesuatu satu saja.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menegaskan: “Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian. Yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya” (Syarh Tsalatsatil Ushul, 39).

Secara istilah syar’i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya (Syarh Tsalatsatil Ushul, 39). Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa Malaikat, para Nabi, orang-orang shalih atau bahkan makhluk Allah yang lain, namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja.

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan makna kata thaghut ini di dalam kitab beliau, I’lamul Muwaqqi’iin. Beliau menyatakan:


Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembah- nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku,

INILAH CABANG THOGHUT

1) Setan

Thoghut ini selalu menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dalil-nya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang artinya: “Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.” (QS: Yaasiin: 60)

2) Penguasa zhalim yang berhukum dengan sistem demokrasi

Penguasa zhalim yang mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala. Seperti peletak undang-undang yang tidak sejalan dengan Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang mengingkari orang-orang musyrik. Mereka membuat peraturan dan undang-undang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: “Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari’atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (QS: Asy-Syuuraa: 21)

3) Hakim Zhalim dan berhukum dengan hukum manusia 

Hakim yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Jika ia mempercayai bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak sesuai lagi, atau dia membolehkan diberlakukannya hukum yang lain. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (QS: Al-Maa’idah: 44)

4) Mengaku Tahu Ilmu Ghaib seperti dukun, paranormal

Orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dalam hal ini Allah Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: “Katakanlah, ‘Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah’.” (Qs: An-Naml: 65)

5) Penyembah Atau Yang Disembah

Seseorang atau sesuatu yang disembah dan diminta pertolongan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, sedang ia rela dengan yang demikian. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang artinya: “Dan barangsiapa di antara mereka mengatakan, ‘Sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah’. Maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zhalim.” (QS: Al-Anbiyaa’: 29)

<!–

–>


Article source: http://www.voa-islam.com/muslimah/article/2013/11/16/27612/menjadi-bunda-pembentuk-tauhid-anti-thoghut-mantab-itu/

Sehat Ala Nabi (1): Khasiat Kurma Untuk Kesehatan Keluarga

Sehat Ala Nabi (1): Khasiat Kurma Untuk Kesehatan Keluarga

Sahabat Muslimah Voa-Islam,

Islam begitu lengkap dan sempurna. Allah memberikan petunjuk bagi para umatnya. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dan para sahabat Nabi ﷺ yang senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan keberkahan hidup cara Islam. 

 

Kami mengajak sehat cara Islam dan pengobatan Ala Nabi Muhammad yang sesungguhnya akan menjauhkan kita dari obat-obatan kimia dan suplemen makanan yang haram.

Cukupilah dengan berbekam setiap bulan agar racun dalam tubuh terbuang, minum madu setiap pagi dan malam, menjaga kondisi dari kolesterol dan darah tinggi dengan habbatussauda dan makan kurma saja tubuh kita sudah luar biasa baik dan senantiasa dalam kondisi yang sehat, tentu dengan menjaga hindari makanan yang tidak halalan thayyiban secara berlebihan.

Ali Radhiyallahu ‘Anhu berkata, kurma yang paling baik adalah albarniy, dalam satu riwayat Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ تَمْرِاتِكُمْ البَرْنِيُّ يُذْهِبُ الدَّاءَ

“Sebaik-baiknya kurma kalian adalah al-barniy yang dapat menghilangkan penyakit.”

Dalam riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu :

الْبَرْنِيُّ دَوَاءٌ لَيْسَ لَهُ دَاءٌ

“Al-Barniy adalah obat yang tidak ada penyakit di dalamnya.”

Dalam riwayat dari Nabi ﷺ:

أَطْعِمُوْا نِسَاءَكُمُ التَّمْرَ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ طَعَامَهَا التَّمْرُ خَرَجَ وَلَدُهَا حَلِيْمًا.

“Berilah makan istri-istri kalian dengan kurma, karena barangsiapa yang makanan istrinya kurma, anaknya terlahir memiliki sifat sabar.”

Adapun kurma ruthab maka itu makanan Maryam, seandainya Allah mengetahui ada makanan yang lebih baik darinya, pastilah Allah memberikan kepadanya. Allah Ta’ala berfirman :

وَهُزِّيْ إِليْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا.فَكُلِيْ.

“Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. maka makanlah..,” (QS. Maryam:25)

Allah Ta’ala berfirman :


 وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَاْلأَعْنَابِ تَتَحِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ِلقَوْمٍ يَعْقِلُوْن

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (QS.An-Nakhl: 67)

Ahmad Rifat Al-Badrawi memberi komentar ilmiah pada surat Maryam ayat 25 yaitu, faktanya penelitian modern telah menemukan khasiat penting kurma sebagai berikut:

1) makanan berkualitas, baik kualitas suhu dan gizi yang tinggi.

2) Kurma tidak kurang kualitasnya dari daging sekalipun, dan memiliki keistimewaan dengan memakannya.

3) Kurma juga tidak akan menyebabkan suatu bahaya. Kurma mengandung zat gula, minyak, banyak vitamin (A, B1 dan B2), zat alpoten, garam logam diantaranya kalsium, fospor dan besi.

4) Para dokter menyarankan memberikannya kepada anak kecil juga, karena mempunyai efek yang efektif dalam membentuk organ tubuh, menguatkan otot-otot

5) Kurma menguatkan libido seks, dan mengobati balajira dan anemia ,

6) Kurma tak mesti dimakan saat bulan puasa, karena kurma bisa dimakan kapan saja dan dapat memberi efek seperti coklat, yaitu memberikan ketenangan jiwa dan urat syaraf.

7) Sari Kurma pun diakui ampuh membantu mengobati sakit demam berdarah selain ramuan tradisional khas Cina seperti angkak. Manisnya kurma mampu membantu meningkatkan kadar trombosit yang menurun saat demam berdarah. Sari buah kurma belakangan sering terdapat di samping pasien demam berdarah. Kala terserang demam berdarah biasanya trombosit dalam tubuh akan berkurang dengan drastis dan bisa jadi mengakibatkan kematian. Sari buah kurma dapat dengan cepat menaikkan kadar trombosit dalam tubuh pasien.

8) Membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membuat denyut jantung lebih teratur dan seimbang;

9) Melancarkan pencernaan, membantu mengobati radang usus dan sakit maag ringan.

10) Meningkatkan produksi dan kualitas ASI.

11) Memberi energi yang besar bagi ibu hamil dan memperkuat urat-urat rahim, sehingga insya Allah dapat mencegah keguguran dan memudahkan proses kelahiran/persalinan.

12) Membantu mengatasi gangguan INSOMNIA (sulit tidur);

13) Mengurangi resiko serangan stroke.

14) Ibnu Abbas berkata, Kurma yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ adalah Azwa. Pengarang ini berkata, karena kurma azwa makanan yang bagus lagi mencukupi, jika ditambahkan minyak samin padanya sempurnalah kecukupannya, dalam satu riwayat dikatakan:

Dari Saad bin Abi Waqqash Radhiyallahu ‘Anhu secara marfu :

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ. أَخْرَجَهُ ب وم.

“Barangsiapa yang bangun pagi memakan 7 butir kurma ajwa tidak akan membahayakannya pada hari itu racun maupun sihir.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Imam Adz-Dzahabi menguraikan bahwasannya Ajwa adalah jenis kurma Madinah yang lebih besar dari ash-Shaihaniy, condong ke hitam, ditanam oleh Nabi ﷺ, manfaatnya ini karena berkah ditanam oleh Nabi ﷺ, ini seperti Nabi meletakan dua pelepah pohon di atas dua kuburan yang sedang disiksa, dengan berkah peletakan beliau bagi keduanya dapat meringankan siksaan keduanya selama belum kering.

Nabi ﷺ bersabda,

بَيْتٌ لَاتَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ.

“…rumah yang tidak terdapat kurma di dalamnya penghuninya kelaparan.” (H.R. Muslim dalam Kitab Al-Asyribah, hadits no. 2044).

Subhanallahu, semua yang di ungkap dalam Ilmu Islam luar biasa bermanfaat bagi manusia, Allah amat sayang pada hambanya. Maha benar Allah dengan segala firmanNya (dbs/Kitab Ath-Thibbun Nabawi)

<!–

–>


Article source: http://www.voa-islam.com/muslimah/article/2013/11/14/27582/sehat-ala-nabi-1-khasiat-kurma-untuk-kesehatan-keluarga/

Semut, Katak, Burung & Matahari Bertasbih pada Allah! Bagaimana kita?

Semut, Katak, Burung Matahari Bertasbih pada Allah! Bagaimana kita?

Bunda Shalihah sahabat Voa-Islam,

Sadar atau tidak, dalam bergulirnya siang dan malam, panas terik dan dinginnya malam ada sebuah hikmah dan pesan dari Allah.

Dibalik nyanyian merdu burung di keriuhan dedaunan hutan, suara decit katak bersahutan di musim hujan, adzan mengundang kita shalat yang tak hentinya, terus berkumandang saling berkaitan dari satu tempat ke tempat lainnya di seluruh bumi, hingga sinergisnya siang dan malam bergantian sebagai tanda memuji kebesaran dan patuh pada perintah pada Allah.

Sudah menjadi sunnatullah, semua makhluk di muka bumi dan di seantero langit memuji dan bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Ta’ala

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤٣) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا - 

Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka katakan, dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. (43)

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. (44)

‘Bagaimana semut dan burung bertasbih?

Dalam surah al-Anbiyaa, ayat 79, Allah menyatakan, “Dan sudah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Dawud.”

Bahkan hewan yang kita anggap remeh dan tak berguna pun bersepakat untuk memuji-Nya, seperti semut dan katak juga tak lupa berzikir kepada Allah. 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, suara katak itu tasbih, memuji Allah. (HR. al-Nasai)

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar “Janganlah kamu membunuh katak karena bunyi menguaknya adalah tasbih”. 

Juga dengan hadist dari Anas bin Malik “Janganlah kamu membunuh katak karena ia pernah melintasi di atas api Ibrahim serta membawa air di dalam mulutnya dan menyemburkannya ke atas api”.


Dari benda ciptaan Allah yang terkecil seperti ATOM, hingga yang luar besar seperti makhluk matahari dan bintang-bintang lain yang lebih besar seperti Sirius, Pollux, Arturus, Rigel, Aldebaran, Betelgeuse, Antares semuanya membuktikan dan bertasbih memujiNya.

Alam semesta ini begitu besar. Namun Allah selaku pencipta jauh lebih besar. Maha Besar Allah Tuhan Pencipta Alam! Maka bertasbihlah kepada Allah! 

Gunung dan burung bertasbih dengan melaksanakan tanggungjawab mereka, supaya proses alam berjalan dengan lancar, tersusun, dan teratur. Alam pula bertasbih dengan terus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Allah.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya:

“Dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: Sesungguhnya pernah seekor semut menggigit salah seorang Nabi lalu Nabi tersebut menyuruh supaya membakar sarang semut tersebut, tetapi Allah menurunkan wahyu kepadanya: Apakah hanya gara-gara seekor semut menggigitmu lantas kamu akan binasakan satu umat yang selalu membaca tasbih.”

“Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka.” . Hanya Nabi Sulaiman yang diberikan ilmu untuk memahami bahasa binatang.

Hikmah Dibalik Tasbih burung, semut dan matahari

Subhanallahu Maha Suci Allah atas keindahan penciptaannya, sebagai bukti bahwa Sang Pencipta menginginkan agar seluruh mahluknya untuk taat dan berada dalam garis edarnya sebagai manusia.

Ketika bulan dan matahari taat pada garis edarnya sebagai bentuk ketaatan pada Allah yang menciptakannya, lalu kita sebagai manusia apa yang harus kita lakukan?

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyaat [51]: 56)

Allah pun menyindir kita dengan pertanyaan,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (QS. Al Mukminun [23]: 115)

Imam Ibnu Katsir –rahimahullah- berkata,Firman Allah : “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja)?” “Apakah kaling menyangka bahwa kalian diciptakan tanpa maksud, tujuan dan hikmah?” “Firman Allah, “bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” “Tidak dikembalikan ke negeri akhirat?” (Tafsir Al Qur`an Al Adzim: 5/500)

Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik dan dimuliakan dengan akal pikiran, karunia Allah selanjutnya adalah menurunkan beragam rizki yang dengannya manusia mampu bertahan hidup di bumi ini. Allah berfirman,

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ

“Atau siapakah dia yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki-Nya?” (QS. Al Mulk [67]: 21)

Jika semut, katak, burung, bulan, matahari hingga Antares itu patuh dan tuduk pada Allah, itulah mengapa kita harus beribadah kepada Dzat yang telah mengaruniakan kepada kita segala hal yang kita miliki saat ini.

Begitulah Allah sering menyinggung nalar kita untuk berfikir di dalam Al Qur`an. Semoga Allah menuntun kita kepada petunjuk dan keridhaan-Nya

Dibalik pergantian siang dan malam tersebut sangatlah luar biasa, betapa ada mahluk Allah selain manusia yang terus menerus bergerak mengikuti perintah Allah agar terjadi keseimbangan kehidupan di langit dan bumi.

Juga sebagai tanda betapa Allah sayang pada hamba-hambanya, menciptakan siang untuk berkerja keras berjihad fii sabilillah dan malam untuk beristirahat sekaligus bersyukur pada Rabb yang menciptakan segala yang ada di langit dan bumi….

Subhanallahu…

Lalu, Sudahkan kita taat pada perintah Allah Rasul-Nya seperti konsistensi taatnya bulan dan matahari? Sudahkah keluarga kita taat pada syariat Allah? Sudahkah kita taat pada perintah suami dan orang tua kita? Semoga (rojul/voa-islam)

<!–

–>


Article source: http://www.voa-islam.com/muslimah/article/2013/11/13/27567/semut-katak-burung-matahari-bertasbih-pada-allah-bagaimana-kita/

Najla Mahmud : Presiden Mohammad Mursi Tetap Tabah

Najla Mahmud : Presiden Mohammad Mursi Tetap Tabah

Cairo (voa-islam.com) Istri Presiden Mursi, Najla Mahmoud, menyatakan bahwa suaminya (Mursi) selalu akan kuat dan tabah, menghahadapi  kepalsuan yang lemah dan rapuh .

Meskipun, banyak orang melihat kebohongan dan ketidakadilan itu nampak kuat dan besar. Pada, kenyataannya lemah dan rapuh dan kebenaran lebih kuat … Dan Presiden Mohamad Mursi memiliki ligitimasi kebenaran yang kuat, tuturnya.

Wartawan Al-Jazeera, Mubashir Misr, baru-baru ini mewawancarai Mahmoud Najla, istri Presiden Mohammad Mursi, mengenai kunjungannya ke Presiden Mursi, di penjara Burj Al-Arab, sebelum dimulainya sidang pertamanya .

Aljazeera : Nyonya Najla, silakan berikan kami  rincian kunjungan anda ke Presiden.

Nyonya Najla : Cukup banyak kunjungan yang saya lakukan, dan itu bersifat normal. Seperti semua kunjungan kami yang telah terbiasa sebelumnya, saat Presiden Morsi dipenjarakan sebelum revolusi.

Kunjungan ini menjadi khusus, karena unjungan kami  jatuh pada Tahun Baru Islam (Hijriyah),  dan itu adalah kunjungan pertama kali kami, sejak bulan Juli, di mana Presiden di penjara.

“Alhamdulillah”,  kami bisa bertemu  Presiden Mursi dan kami yakin bahwa ia berada dalam kesehatan yang baik. Dalam kunjungan  ke penjara itu, saya bersumpah  mendukung dan memperkuat tekat Presiden, dan sebenarnya saya tidak perlu melakukannya.

Sebaliknya saya menemukan dia sebagai selalu  heroik, militan, tahan dan tabah. Allah telah memberinya begitu banyak kekuatan. Dia bertekad untuk melanjutkan perjuangan mendapatkan legitimasinya sebagai Presiden, karena dia telah dipilih memimpin, dan itu amanah prinsip-prinsip revolusi 25 Januari .

Aljazeera : Apa dampak dari pengadilan pertama terhadap Presiden Mursi?

Nyonya Najla : Pertama saya ingin mengomentari istilah, “Presiden digulingkan”. Saya lebih suka bahwa ia disebut sebagai “Presiden sah”. Karena secara hukum dia masih presiden yang sah . Rakyat mepilih Presiden Mursi , dan sikap rakyat Mesir menunjukkan keteguhan mereka, dan terus melakukan aksi di jalan-jalan selama empat bulan, dan memasukki bulan ke lima , dan aksi ini telah membuat rezim militer menjadi hancur citranya.

Aljazeera : Apa dampak dari pengadilan pertama, sah atau tidaknya  presiden ditahan ?

Nyonya Najla : Ini semakin meningkatkan sikap resistensi dan desakannya terhadap pengadilan. Ini membuatnya lebih tabah dan optimis . Kebenaran selalu kuat , dan kepalsuan lemah dan rapuh . Meskipun banyak orang melihat kebohongan dan ketidakadilan kuat dan besar, tetapi pada kenyataannya lemah dan rapuh dan kebenaran lebih kuat , ” Alhamdulillah” . Dan Presiden Mursi memiliki kebenaran dan legitimasi .

Aljazeera : Apakah dia berbicara kepada Anda tentang visinya untuk masa depan atau solusi untuk mendatang ? Apakah dia meminta Anda menyampaikan pesan kepada rakyat  Mesir ?

Nyonya Najla : Pesan yang ingin disampaikan kepada rakyat Mesir bahwa mereka harus tetap tahan dan tabah dan tidak menyerah tujuan dari revolusi, dan dia bertekad akan mempertahankan perjuangannya sampai akhir hidupnya, dan  akan tetap melindungi legitimasinya dan revolusi 25 Januari .

Aljazeera : Dan bagaimana dia membayangkan akhir dari krisis saat ini ?

Nyonya Najla : Tentu saja visi ini jelas untuk semua orang . Kehendak rakyat berdiri di atas semua upaya dari kekuatan baik di dalam maupun di luar Mesir, mengakhiri revolusi ini, dan Insya Allah revolusi rakyat Mesir akan pulih , dan mereka akan melanjutkan revolusi itu, didampingi oleh presiden yang telah mereka piih. Itu adalah iman dan kepercayaan yang kita miliki kepada Allah .

Aljazeera : Apa kebanyakan pertanyaan selama kunjungan kepada Presiden?

Nyonya Najla : Seperti yang  sebutkan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya kami mampu mempu memenuhi kunjungan kepada  presiden hampir empat bulan. Namun , hal pertama yang ia meminta kepada kami , sebelumyan ia bahkan bertanya bagaimana, “bagaimana orang yang melakukan?”

Aljazeera : Dapatkah Anda menjelaskan kepada kami apa yang terjadi selama kunjungan ini secara rinci , dari ketika mulai kunjungan sampai berakhir?

Nyonya Najla : Nah, tentu saja hal pertama yang kita lakukan adalah untuk menyambutnya dengan hangat . Saat bertemu kami selalu saling berdiam diri. Seperti tercenung, kami saling melihat.  Pertanyaan pertama dia meminta kami,  menjelaskan, “bagaimana rakyat Mesir yang mereka lakukan?”.  Kemudian , “Bagaimana kondisi kehidupan rakyat Mesir?”. ”Dia bertanya seolah-olah dia masih berkuasa. Dia selalu mengkhawatirkan  tentang kondisi  umat , dan negaranya .

Aljazeera : Kemudian? Apakah dia meminta Anda tentang kondisi rezim yang  berkuasa ?

Nyonya Najla : Presiden tidak mengakui mereka dan begitu juga kami . Presiden saat berkuasa, belum pernah membicarakan dengan keluarganya setiap urusan internal Mesir . Kami, seperti rakyat  pada umumnya,  apa pun yang menyangkut urusan internal Mesir, kami tidak pernah terlibat.

Aljazeera : Mengenai suasana selama kunjungan , apakah bersifat rahasia ? Hadir aparat keamanan selama kunjungan ?

Nyonya Najla : Pada saat kunjungan mereka mendampingi kita, lain waktu mereka akan lebih jauh. Tapi “Alhamdulillah” kita tidak punya apa-apa untuk menyembunyikan kepada siapapun . Mereka akan hadir dan itu baik-baik saja , kita tidak merasa bahwa itu adalah masalah .

Aljazeera : Berapa lama kunjungan Anda?

Nyonya Najla : Sekitar satu jam .

Aljazeera : Mengenai pesan-pesannya kepada Anda? Apakah ada pesan yang ia minta kepada Anda secara khusus  menyampaikan atau anaknya Osama untuk menyampaikan ?

Nyonya Najla : Pesan adalah untuk kita semua, “Untuk tetap berjuang menegakan kebenaran,  karena dia telah mengajarkan kita dan tetap tahan dan tabah . Pesan kami adalah, ”Pergi, dan melawan rezim,  dan kami akan berjuang dengan Anda”.  “Kami membawa kafan kita di tangan kita, karena Anda telah mengajari kita.

Aljazeera : Apakah ia berbicara tentang kejadian di Rabaa Al – Adawiyya atau Al- Nahda Squares ? Apakah Anda berbicara tentang soal politik?

Nyonya Najla : Tidak, tidak .

Aljazeea : Apakah Anda membahas rincian persidangan?

Nyonya Najla : Ia mengatakan ia bertemu dengan pengacara dan bahwa ia tidak mengakui legitimasi pengadilan. Dia membahas situasi dengan para pengacara dan mereka meyakinkan dia tentang kondisi keluarganya.

Aljazeera : Apa pesan terakhirnya kepada Anda dan pesan terakhir Anda padanya?

Nyonya Najla : Seperti yang saya sebutkan sebelumnya , itu adalah pesan yang sama di seluruh keluarg dan rakyat Mesir. Jadilah pribadi yang kuat, tahan dan tabah sampai akhir. Ini adalah jalan yang benar, kami memilih diri kita sendiri dan kami tahu ketika kita memilih apa yang kita harus mengorbankan demi keagungan Allah, dan ini merupakan tahun perjuangna bagi kehidupan kita.

Dia mengulangi terus-menerus bahwa kita harus tetap teguh di jalan. Jalan yang  insya Allah  akan berakhir dengan kemenangan. Kita sekarang dalam kemenangan dan pujian hanya kepada Allah semata.

Aljazeera : Akhirnya, adalah Presiden Mursi menyadari apa yang telah terjadi di Mesir melalui media?

Nyonya Najla : Keberadaan media, radio, televisi, dan surat kabar, sangat-sangat terbatas, hampir tidak ada. Media membentuk opini sendiri tentang apa yang telah terjadi di Mesir. Dia mendapat beberapa informasi dari pengacara dan dari apa yang ia gunakan untuk mendengar dan membentuk visi apa yang terjadi baik di dalam maupun di luar Mesir.

Aljazeera : Apakah kunjungan berlangsung dalam penahanan preventif atau di penjara?

Nyonya Najla : tu terjadi di Rumah Sakit Al -Arab Burj, di ruang normal . Mereka tidak menduga presiden untuk hadir, sehingga ia diperlakukan seperti tahanan lainnya. Mereka terkejut .

Aljazeera:  Jadi dia hadir di rumah sakit karena keadaan luar biasa ?

Nyonya Najla : Kamarnya di dalam rumah sakit itu dibuat dalam sel penjara . Itu jeruji besi dan kawat duri.

Aljazeera : Apakah kehadirannya di rumah sakit ini tindakan sementara atau akan berlangsung beberapa saat?

Nyonya Najla : Kita tidak tahu. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sementara, tapi kami tidak terlalu khawatir tentang rincian signifikan.

Aljazeera :Bagaimana kondisi kesehatannya?

Nyonya Najla : “Alhamdulillah”, dia berada dalam kesehatan yang baik, fisik, emosional, dan spiritual. syahidah al haq

 

<!–

–>


Article source: http://www.voa-islam.com/muslimah/article/2013/11/12/27551/najla-mahmud-presiden-mohammad-mursi-tetap-tabah/

Kenali Tubuh (1): Lambung, Pengolah Makanan Jasad dan Ruh

Kenali Tubuh (1): Lambung, Pengolah Makanan Jasad dan Ruh

“Pencegahan adalah inti pengobatan. Lambung adalah rumah penyakit. Biasakanlah tubuh itu mengkonsumsi yang biasa dikonsumsinya.” (Harits Bin Kaladah – Zadul Maad)

Lambung (Al Janib) dapat menjadi sarang penyakit karena ia adalah tempat awal pencernaan. Di situlah nutrisi diolah, lalu disalurkan ke usus dan seluruh tubuh. Tanpa lambung, seseorang perlu makan enam kali sehari dan bukannya tiga kali. Letak lambung terkurung di tengah perut namun lebih condong ke kanan sedikit, tepatnya di bawah diafragma (sekat antara rongga dada dan rongga perut) dan di depan pankreas.

Lambung yang berbentuk menyerupai kantung kulit lentur berleher panjang dapat mengembang dan mengecil jika kosong. Lambung adalah bagian dari saluran pencernaan yang dapat mekar paling banyak. Besaran lambung rata-rata mampu menampung 1,5 liter makanan. Bagian luar lambung tampak mengkilat dan berwarna merah muda, sedangkan permukaan dalamnya bergelombang mengkilat.

Pencernaan di lambung berbeda dengan pencernaan di mulut. Ketika makanan dicacah oleh gigi dan dilumasi oleh air liur, maka terjadilah pencernaan secara mekanis. Sedangkan proses kimiawi terjadi ketika air liur yang melumasi makanan mengubah zat pati seperti nasi menjadi gula. Makanan yang telah dikunyah kemudian ditelan melalui  kerongkongan sejauh 25 sentimeter. Perjalanan makanan di kerongkongan yang dibantu oleh gravitasi dan otot polos di balik leher ini memerlukan waktu sekitar 12 detik. Kecepatan dalam mengunyah dan menelan turut mempengaruhi banyaknya udara yang terperangkap masuk ke dalam lambung. Oleh sebab itu, mengunyah makanan dengan terburu-buru dapat mengakibatkan banyak bersendawa.

Setelah melewati ujung kerongkongan, makanan masuk ke lambung melalui celah sempit di antara otot-otot yang disebut kardia. Otot-otot di celah bagian bawah kerongkongan ini menjadi katup penutup agar makanan yang telah masuk ke dalam lambung tidak tumpah ke kerongkongan. Namun demikian, arus balik makanan dari dalam lambung ke kerongkongan dapat terjadi akibat kelebihan kapasitas makanan dalam lambung, segera tidur setelah selesai makan, keadaan marah dan takut, pakaian yang terlalu sempit serta akibat pengaruh buruk alkohol. Kejadian seperti ini disebut dengan refluks yang menimbulkan rasa panas terbakar di kerongkongan.

Setibanya makanan di kerongkongan, maka sel-sel di permukaan lambung mulai melepaskan asam lambung agar makanan yang masuk ke sisi kubah lambung dapat bercampur dengannya. Setelah makanan terlumuri asam lambung, maka proses pencernaan secara kimiawi berlanjut di bagian terluas dari lambung atau tubuh lambung. Getah lambung dikeluarkan oleh sekitar 35 juta kelenjar yang terdapat dalam lambung. Cairan getah lambung yang diperlukan mencapai 1-2 liter.

Dari sejumlah cairan lambung yang dilepaskan, terdapat faktor intrinsik yang akan melindungi vitamin B12 dari pengaruh asam lambung yang menjadikannya dapat diserap oleh tubuh agar tidak mengalami anemia. Sedangkan unsur penyusun getah lambung yang berupa enzim pencerna yaitu, pepsin untuk memecah protein menjadi pepton, rennin sebagai pengurai protein susu, sejumlah kecil enzim lipase lambung untuk mencerna lemak dan 0,4 persen asam hidroklorida.

Asam hidroklorida (HCL) berfungsi mengasamkan semua makanan dan membunuh hampir seluruh kuman yang ikut masuk ke dalam lambung, dengan demikian lingkungan lambung tetap pada kondisi hampir steril. Kehadiran asam hidroklorida juga berperan menghentikan aktivitas pencernaan karbohidrat oleh enzim amilase, mengurai protein pada daging dan beberapa makanan yang sulit dicerna.

Asam lambung akan mempengaruhi pH (tingkat keasaman) lambung sehingga memiliki pH sekitar 1,0 – 3,5. Asam lambung bekerja seperti api yang membara dan dapat menghancurkan daging, bahkan silet. Lalu bagaimana ia tidak membuat lambung ikut hancur tercerna bersama daging yang dimakan?

Lambung terdiri dari beberapa lapisan yang saling menunjang dalam mencegah bahaya. Lapisan terluar lambung terdiri atas lapisan peritoneal yang disebut serosa. Lapisan peritoneal ini akan mengeluarkan cairan licin untuk melumasi dinding luar lambung dan lapisan luar usus. Dengan demikian walaupun keduanya berada pada posisi yang bersebelahan dan pergesekan terjadi ketika lambung mengaduk makanan, namun hal itu tidak akan merusak dinding lapisan terluar keduanya.

Di bawah lapisan peritoneal ada lapisan berotot yang terdiri dari tiga lapisan serabut. Kemudian setelahnya terdapat lapisan submukosa yang berisi pembuluh darah dan saluran limfe, sedangkan lapisan terdalam lambung terdiri atas lapisan mukosa (selaput lendir) yang dilapisi epitel yang penuh dengan saluran limfe. Semua sel-sel ini mengeluarkan lendir bikarbonat yang bersifat basa, sehingga dapat meredam bahaya asam lambung yang merusak. Singkatnya, lendir yang dilepaskan dari kelenjar yang berada di antara kelenjar pelepas asam klorida menjadi perisai agar lambung tidak mencerna/ merusak dirinya sendiri. Subhanallah…

Dinding lambung akan kehilangan 1,5 juta sel setiap harinya akibat terpapar getah lambung, oleh karenanya lapisan dinding lambung yang berhadapan dengan asam lambung mengalami peremajaan setiap tiga hari sekali. Perlindungan lain agar asam lambung tidak merusak lambung itu sendiri adalah bahwa enzim pepsin pemecah protein tidak dilepaskan ketika perut kosong dan pada awalnya pepsin dilepaskan dalam bentuk tidak aktif atau dalam bentuk pepsinogen supaya lambung tidak terluka karenanya.

Pepsinogen baru akan berubah menjadi pepsin (enzim aktif pencacah protein secara kimiawi), ketika terjadi pelepasan asam klorida dan hal ini terjadi saat lambung mendapat asupan makanan. Sementara pelepasan asam klorida dalam lambung dipicu oleh hormon gastrin yang bertugas memberikan sinyal ke dalam aliran darah agar kelenjar tertentu melepaskan asam klorida.

Sistem pelepasan cairan dalam lambung yang dibantu oleh sistem syaraf telah didisain dengan cermat agar lambung dapat menjalankan fungsi yang bertolak belakang sekaligus, hal ini bertujuan agar proses mencerna dapat berjalan dengan efisien namun tetap tidak merusak lambung itu sendiri. Namun pada kondisi stress lambung dapat mengalami cedera, hal ini dikarenakan kontrol sistem saraf yang terpicu oleh sensasi terhadap bau, rasa, dan berfikir tentang makanan menyebabkan otak mengirim sinyal ke kelenjar sekretorik di lambung sehingga memicu enzim untuk aktif mencerna walau dalam lambung tidak terdapat makanan.

Otot-otot lambung tersusun dalam tiga arah yang terpisah. Hal ini memungkinkan lambung untuk mengembang dan berkerut dengan mudah dari kanan ke kiri, atas dan bawah serta arah diagonal agar makanan terlarut secara sempurna oleh cairan lambung. Denyutan pada lambung memerlukan waktu sekitar tiga kali per menit di bagian atasnya, sedangkan bagian bawahnya berdenyut lebih cepat.

Sementara proses pelumatan makanan dari bentuk padat menjadi setengah padat dan terakhir menjadi cair memerlukan waktu sekitar dua sampai empat jam. Lamanya waktu makanan bersemayam di dalam lambung ini tergantung pada jenisnya.

Makanan cair akan lebih cepat melintasi lambung daripada makanan padat, makanan yang dikunyah lebih lumat juga akan lebih cepat melintasi lambung daripada yang kurang lumat. Selain itu, jenis makanan berpengaruh terhadap lamanya proses mencerna.

Suhu makanan juga berpengaruh terhadap waktu pencernaan. Semakin dingin suhu makanan maka akan semakin memperlambat proses pencernaan. Terhambatnya proses pencernaan oleh suhu dingin terjadi karena suhu makanan mempengaruhi suhu dalam lambung. Apabila suhu lambung menurun jauh di bawah suhu normalnya, yaitu sekitar 37o Celsius maka aktivitas mencerna akan ditunda sampai suhu lambung kembali normal.

Faktor lain yang dapat memperlambat pencernaan adalah makanan yang kaya akan lemak, aktivitas olah raga dan keadaan pikiran.

Aktivitas berolah raga akan menyita suplai energi yang seharusnya diberikan pada sistem pencernaan, oleh karenanya bukan kebiasaan yang baik apabila melakukan olah raga setelah makan.

Setelah makanan dilumat, maka sekitar 70 cc makanan cair berjalan melalui lubang pintu keluar atau dalam bahasa arab disebut bawwab. Di pintu keluar ini terdapat katup pilorik yang memisahkan lambung dengan usus dua belas jari. Ketika sejumlah kecil makanan masuk ke usus dua belas jari, katup pilorik akan menutup sampai makanan cair tersebut dinetralkan oleh getah usus dua belas jari, getah pankreas dan cairan empedu yang bersifat basa. Bila otot pilorik kembali mengendur, ini artinya usus dua belas jari telah siap menerima kiriman lain dari isi lambung.

Fungsi pendistribusian makanan dari lambung ke usus dua belas jari secara perlahan adalah untuk mencegah kerusakan usus dua belas jari akibat pengaruh cairan asam yang tercampur dalam makanan. Oleh sebab itu, apabila asam mengikis dinding sfrinkter pilorik maka akan terjadi peradangan dan dapat menjadi tempat bersemayamnya bakteri helicobacter pylori yang memicu maag.

Makanan yang telah dinetralisir di usus dua belas jari, sebagian akan dicerna lebih lanjut di usus halus dengan bantuan cairan khusus yang dikirimkan dari pankreas dan hati. Sebagian yang lain disalurkan oleh sistem peredaran darah ke seluruh tubuh melalui penyerapan di usus halus. Semua makanan yang telah menjadi saripati ini akan menjadi nutrisi, bahan dasar energi dan untuk perbaikan sel. Sedangkan ampas lambung yang telah melewati hepar akan menjadi cairan empedu dan air seni.

Ibnu Qoyyim menyebutkan bahwa apabila makanan telah dilumat menjadi cairan maka saripatinya yang paling halus dan paling ringan disalurkan kepada ruh. Saripati yang disalurkan ke penglihatan akan menjadi alat melihat, yang disalurkan ke pendengaran akan menjadi alat mendengar dan yang disalurkan ke penciuman akan menjadi alat cium. Demikian pula disalurkan ke seluruh alat panca indra sesuai dengan fungsi masing-masing.

Setelah diproses dalam lambung makanan akan berubah menjadi darah yang memberi karakter sanguin (ceria), cairan hitam yang memberi karakter melankolis (murung), cairan kuning yang memberi karakter kholerik (mengendalikan) dan lendir yang memberikan karakter plegmatis (apatis), maka merupakan hikmah Ilaahi adalah Allah menciptakan bagi masing-masing cairan di atas tempat khusus. Cairan yang disalurkan ke anggota tubuh adalah cairan yang paling sempurna. Allah jadikan empedu sebagai tempat cairan yang berwarna kuning, limpa sebagai tempat cairan yang berwarna hitam sementara jantung menjadi tempat cairan yang paling baik, yaitu darah. Darah itu dipompa oleh jantung ke seluruh bagian tubuh.

Jika melihat kekuatan lahir ataupun batin masing-masing anggota tubuh yang saling berbeda bentuk maupun fungsinya, niscaya akan terlihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Misalnya kekuatan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba, perasaan cinta, benci, suka, marah dan kekuatan lain yang berkaitan dengan alat berfikir dan alat berkehendak.

Demikianlah kekuatan yang dihasilkan dari saripati makanan, bagaikan kekuatan yang menggerakkan, mengukuhkan dan mendorongnya beraktivitas setelah seluruh anggota tubuh mengambil bagiannya.

Lebih lanjut Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa orang yang memelihara binatang buas, maka ia akan tertular tabiat dan perangai binatang yang dipeliharanya. Dan jika memakan dagingnya, maka sangat mungkin ia akan menyerupai tabiat dan perangai binatang itu, karena seseorang akan memiliki kemiripan (tabiat) dengan apa yang ia makan.

Al-Imam al-Fakhrurrazi mengatakan dalam penafsirannya tentang ayat ketiga dari surat al-Maa’idah bahwa ahli ilmu mengatakan, “Makanan itu menjadi bagian dari substansi orang yang memakannya, sehingga mengharuskan baginya memiliki sifat dan akhlak sesuai dengan jenis makanan yang dikonsumsinya.”

Sementara Ibnu Khaldun mengatakan, “orang Arab makan daging unta sehingga mereka menjadi keras, orang Persia makan daging kuda sehingga mereka menjadi kejam, orang Perancis makan daging babi sehingga mereka memiliki sifat dayuts (tidak perduli dengan kehormatan diri dan keluarga).

Oleh karenanya penjagaan tubuh yang terbaik adalah menjaga lambung dari makanan yang merusak jasad dan ruh. Wallahu A’lam Bis Shawwab 

(Tabloid Bekam: Maag, Madu Obatnya)

<!–

–>


Article source: http://www.voa-islam.com/muslimah/article/2013/11/12/27553/kenali-tubuh-1-lambung-pengolah-makanan-jasad-dan-ruh/

Penilaian Faktor Resiko Stroke

Penilaian Faktor Resiko Stroke

About these ads

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>

Article source: http://thesecretalert.wordpress.com/2013/11/12/penilaian-faktor-resiko-stroke/